Assurantiekantoor Chappin

Verzekeringen  |  Hypotheken  |  Financieringen

Hypotheken

Wij geven u vakkundig en onafhankelijk advies 

Hypotheken

Bij de aankoop van een woonhuis beschikt men meestal niet over genoeg financiële middelen om de koop tot stand te laten komen. Hiervoor wordt dan een lening genomen, waarbij uw woning als onderpand dient. U bent dan de hypotheekgever en de bank de hypotheeknemer. Men dient er rekening mee te houden dat niet alleen de koopprijs betaald dient te worden. 

Hypotheekvormen

 ​Annuïteitenhypotheek

 ​​Hypotheek op basis van levensverzekering

 ​​Spaarhypotheek

 ​Hypotheek op basis van beleggingsverzekering

 ​​​De effectenhypotheek

 ​Aflossingsvrije hypotheek

Een combinatie van bovengenoemde hypotheekvormen is ook mogelijk.

Hypotheek op basis van annuïteiten

Een annuïteit is een vast bedrag. In dit geval een vast bedrag per maand. Dat betekent dat u gedurende de looptijd van de hypotheek elke maand opnieuw hetzelfde bruto maandbedrag betaalt. Dit bedrag bestaat uit een rentedeel en een aflossingdeel.
Omdat in het begin er nog weinig is afgelost op uw leensom bestaat het grootste gedeelte van het maandbedrag uit rente. Met het restant lost u af. Omdat naarmate de looptijd vordert u steeds meer afgelost heeft wordt het rentedeel steeds kleiner. Er blijft dus steeds meer over voor aflossing waardoor u steeds sneller gaat aflossen. Grofweg kunt u stellen dat u 2/3 van uw lening nog af moet lossen na circa 2/3 van de looptijd.

Bij een annuïteitenhypotheek blijven uw bruto maandelijkse lasten gelijk. Dit geldt echter niet voor uw netto lasten, omdat uw maandbedrag voor een steeds kleiner deel uit rente bestaat zal ook uw belastingvoordeel steeds kleiner worden. Uw netto maandlasten zullen daardoor stijgen.
Een annuïteitenhypotheek was met name erg populair eind jaren tachtig. Deze hypotheekvorm wordt nu met name gesloten indien u toch niet van de fiscale hypotheekrenteaftrek kunt genieten. Bijvoorbeeld wanneer u een tweede woning koopt of wanneer u zakelijk een hypotheek nodig heeft.

Wat zijn de voordelen?
Het voordeel van een annuïteitenhypotheek is gelegen in de duidelijkheid. Hoewel in het begin langzaam, lost u maandelijks een deel van uw hypotheek af. U ziet dus dat uw leensom minder wordt. Dit kan het gevoel een eigen woning te bezitten versterken.

Wat zijn de nadelen?
Omdat u gedurende de looptijd steeds minder rente gaat betalen, zal ook uw belastingteruggave steeds lager worden. Bij een te verwachte inkomensstijging is dit jammer. Bij een stijging van het inkomen gaat u waarschijnlijk ook meer belasting betalen. Een fiscale aftrekpost zou dan juist erg welkom zijn